Znak postępowania ZZP-187/21
Data zamieszczenia 28.12.2021

Szczepionka przeciwko WZW typu B dla dorosłych z grup ryzyka inj. 1,0 ml; Części 1÷3; Postępowanie znak: ZZP-187/21

Osoby prowadzące postępowanie:  Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka – Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.12.2021 r. pod numerem: 2021/S 252-669721

Link do e-platformy:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/48970/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content