Znak postępowania ZZP.ZP.411.77.2024
Data zamieszczenia 10.05.2024

Szczepionka przeciwko WZW typu B dla dorosłych z grup ryzyka, inj. 1,0 ml – Część: 1-2 Znak postępowania: ZZP.ZP.411.77.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.05.2024 r. pod numerem 276816-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content