Znak postępowania ZZP.ZP.411.49.2024
Data zamieszczenia 08.03.2024

Szczepionka przeciwko WZW typu B dla dorosłych dializowanych części: 1-4

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.49.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Joanna Henkelmann
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.03.2024 r.  pod numerem: 143152-2024

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content