Znak postępowania ZZP-109/18
Data zamieszczenia 19.06.2018

Szczepionka przeciwko wściekliźnie. Części: 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-109/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.06.2018 rok pod numerem: 2018/S 114-258844

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 157,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 341,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.22
Rozmiar pliku 88,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 340,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 222,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 119,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 117,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 111,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.109/18.446.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.22
Rozmiar pliku 238,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.02
Rozmiar pliku 74,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 122,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.31
Rozmiar pliku 155,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content