Znak postępowania ZZP-80/19
Data zamieszczenia 05.04.2019

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml; Część 1-2; Postępowanie znak: ZZP-80/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/04/2019 pod numerem: 2019/S 067-156618

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/3361/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content