Znak postępowania ZZP-228/17
Data zamieszczenia 03.11.2017
Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.11.2017 r., Nr 2017/S 211-437654

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 123,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 272,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 230,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 402,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 117,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 103,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16
Rozmiar pliku 129,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content