Znak postępowania ZZP-20/18
Data zamieszczenia 26.01.2018

SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW, CZĘŚCI 1÷3; postępowanie znak: ZZP-20/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/01/2018 r.,Nr 2018/S 018-036585

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 152,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 218,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 167,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 132,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 178,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 71,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 124,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiany do SIWZ

zmiana do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.30
Rozmiar pliku 837,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.06 12:48:33
Rozmiar pliku 54,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.14 07:48:49
Rozmiar pliku 61,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie wyniku postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.14 09:19:22
Rozmiar pliku 61,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

udzielenie zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17 07:53:59
Rozmiar pliku 151,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content