Znak postępowania ZZP-48/20
Data zamieszczenia 21.01.2020

Szczepionka p/Ospie wietrznej inj 0,5 dawka; Znak postępowania ZZP-48/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21/01/2020 r.pod numerem: 2020/S 014-027831

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content