Znak postępowania ZZP-13/20
Data zamieszczenia 29.08.2019

Szczepionka p/Ospie wietrznej inj 0,5 dawka. Części 1-2. Postępowanie znak: ZZP-13/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 166 – 406216

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content