Znak postępowania ZZP-66/17
Data zamieszczenia 29.03.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-66/17 z dnia 29-03-2017
Przedmiot zamówienia: SZCZEPIONKA DTP – BŁONICZO – TĘŻCOWO – KRZTUŚCOWA ADSORBOWANA NA WODOROTLENKU GLINU INJ. 0,5 ML ; CZĘŚCI 1÷4
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 29.03.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 062-115831
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.29
Rozmiar pliku 153,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.29
Rozmiar pliku 219,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.29
Rozmiar pliku 168,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.29
Rozmiar pliku 72,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.29
Rozmiar pliku 164,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.29
Rozmiar pliku 141,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.29
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.29
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert (korekta terminu dostawy dla części 2)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 58,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 58,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.05
Rozmiar pliku 102,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content