Znak postępowania ZZP-68/19
Data zamieszczenia 14.03.2019

Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków – szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek; postępowanie znak: ZZP-68/19

 

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski

Faks: +48 22 8833513.
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2019 r., Nr 525230-N-2019.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.03.14
Rozmiar pliku 111,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.03.14
Rozmiar pliku 230,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.03.14
Rozmiar pliku 161,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.03.14
Rozmiar pliku 134,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.03.14
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.03.21
Rozmiar pliku 98,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content