Znak postępowania ZZP.ZP.411.77.2023
Data zamieszczenia 28.04.2023

Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu i dostarczaniu nagrań wideo (filmów) prezentujących działania Ministra Zdrowia; znak postępowania: ZZP.ZP.411.77.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Anna Siedlecka-Przybyszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2023 r., pod numerem 2023/BZP 00199209/01

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content