Znak postępowania ZZP-185/19
Data zamieszczenia 16.09.2019

Świadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej.

Osoby prowadzące postępowanie: Jacek Stępień, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 178-433994

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content