Znak postępowania ZZP-127/19
Data zamieszczenia 29.05.2019

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia do siedziby Zamawiającego biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie. ZZP-127/19

Osoba prowadząca postępowanie: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:29/05/2019 pod numerem: 2019/S 103-249720

E-platforma

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content