Znak postępowania ZZP.ZP.412.31.2023
Data zamieszczenia 30.08.2023

Świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez wykładowców zapewnionych przez Zamawiającego szkoleń (zaplecze szkoleniowe) w ramach projektu pn. „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Znak postępowania: ZZP.ZP.412.31.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.08.2023 r. pod numerem: 2023/S 166-524201

Przekierowanie na platformę zakupową

 

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content