Znak postępowania ZZP-170/17
Data zamieszczenia 04.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-170/17 z dnia 04-09-2017
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA MINISTERSTWA ZDROWIA W WARSZAWIE W ALEJACH JEROZOLIMSKICH 155
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Lidia Kubicka, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 583142-N-2017 z dnia 04/09/2017 r.
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 820,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 189,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 40,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 65,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 155,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 71,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 172,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content