Znak postępowania ZZP-167/20
Data zamieszczenia 21.07.2020

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 155; postępowanie znak: ZZP-167/20

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21/07/2020 r. Nr ogłoszenia: 564870-N-2020.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.07.21
Rozmiar pliku 127,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.07.21
Rozmiar pliku 218,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.07.21
Rozmiar pliku 78,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy (OWU) - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.07.21
Rozmiar pliku 99,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2020.07.21
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Formularz oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2020.07.21
Rozmiar pliku 192,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi/zmiany SIWZ

ZZP.ZP.50.167/20.405.20

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2020.08.04
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.50.167/20.405.20

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.08.04
Rozmiar pliku 780,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.50.167/20.417.20

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.08.11
Rozmiar pliku 476,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik do pytania nr 1 zawartego w piśmie znak: ZZP.ZP.50.167/20.417.20

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2020.08.11
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik do pytania nr 1 zawartego w piśmie znak ZZP.ZP.50.167/20.417.20

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.08.11
Rozmiar pliku 127,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.08.24
Rozmiar pliku 66,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2020.09.09
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.09.09
Rozmiar pliku 116,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content