Znak postępowania ZZP.ZP.411.106.2024
Data zamieszczenia 30.05.2024

Świadczenie usług informacyjno-promocyjno-edukacyjnych w trakcie wydarzeń w ramach akcji „Kino plenerowe” ; znak postępowania: ZZP.ZP.411.106.2024

 

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Anna Siedlecka-Przybyszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2024 r., pod numerem 2024/BZP 00346148/01

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content