Znak postępowania ZZP-252/16
Data zamieszczenia 26.10.2016
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-252/16 z dnia 26-10-2016
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH Z ZAKRESU KONTROLI BUDOWLANEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, CZĘŚĆ: 1 ÷ 3
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2016.10.26
Rozmiar pliku 131,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.28
Rozmiar pliku 88,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content