Znak postępowania ZZP-01/17
Data zamieszczenia 27.11.2018

Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego) w oparciu o zawarte w maju 2017 roku umowy ramowe; postępowanie znak: ZZP-01/17

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-01/17/V

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.27
Rozmiar pliku 115,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content