Znak postępowania ZZP.ZP.412.23.2023
Data zamieszczenia 21.06.2023

Przygotowanie programu i scenariusza kursu e-learningowego, dostarczenie gotowego kursu e-learningowego dla pracowników Ministerstwa Zdrowia dotyczącego wykorzystania map potrzeb zdrowotnych (MPZ), nagranie 6 filmów/animacji instruktażowych poświęconych poruszaniu się po aplikacjach MPZ stanowiących część kursu e-learningowego, szkolenie dla administratorów systemu. Postępowanie znak: ZZP.ZP.412.23.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.06.2023 r. pod numerem: 2023/S 118-371199

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content