Znak postępowania ZZPZP.411.24.2023
Data zamieszczenia 23.01.2023

Przygotowanie kreacji i produkcja materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjno-promocyjnym na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych dla kampanii społecznej Planuję Długie Życie.

Znak postępowania ZZP.ZP.411.24.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.01.2023 r. pod numerem: 2023/S 016-044248

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content