Znak postępowania ZZP.ZP.411.30.2022
Data zamieszczenia 02.05.2022

Przeprowadzenie w 2022 roku ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”; ZZP.ZP.411.30.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka- Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 085-230209

Przekierowanie na e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/59442/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content