Znak postępowania ZZP.ZP.411.43.2022
Data zamieszczenia 10.06.2022

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu promocji honorowego krwiodawstwa dla pracowników publicznej służby krwi w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”;

znak postępowania: ZZP.ZP.411.43.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała,  Anna Siedlecka -Przybyszewska.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2022 r. pod numerem: 2022/S 111-312424

Przekierowanie na e -platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/63414/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content