Znak postępowania ZZP-51/18
Data zamieszczenia 27.03.2018

Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej outdoorowej (citylighty i billboardy)

w ramach realizacji Programu Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020”, w zakresie zadania pn. „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”

Postępowanie znak ZZP-51/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 27.03.2018 r. pod numerem: Nr 2018/S 060-132044

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 113,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 248,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 229,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 186,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 425,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 116,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 180,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 111,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.27
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.08
Rozmiar pliku 68,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 130,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content