Znak postępowania ZZP-20/21
Data zamieszczenia 31.03.2021

Przebudowa i rozbudowa budynku składowego – chłodni Hurtowni Surowic i Szczepionek Centralnej Bazy Rezerw.

Postępowanie znak: ZZP-20/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00026139/01

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content