Znak postępowania ZZP.ZP.411.159.2023
Data zamieszczenia 31.10.2023

Prowadzenie działań informacyjnych oraz edukacyjnych wśród studentów medycyny dotyczących wyboru dziedzin onkologicznych jako ścieżki rozwoju zawodowego w ramach kampanii „ Onkologia- włącz medyczną pasję”. Znak: ZZP.ZP.411.159.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Kinga Piętowska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.10.2023 r. pod numerem: 2023/S 210-664376

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content