Znak postępowania ZZP-168/19
Data zamieszczenia 18.10.2019

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz promocji zawodu pielęgniarki i położnej. ZZP-168/19

Osoba prowadząca: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 202-491743

 

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content