Znak postępowania ZZP.ZP.411.60.2023
Data zamieszczenia 20.03.2023

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych skierowanych do mężczyzn w wieku 25-65 lat realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.60.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.03.2023 r. pod numerem:2023/S 056-165218

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content