Znak postępowania ZZP.ZP.411.45.2022
Data zamieszczenia 01.06.2022

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych, poprzez opracowanie, przygotowanie i publikację tekstów (artykułów) prasowych w języku polskim w gazetach lokalnych w ramach kampanii społecznej „Planuję długie życie”; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.45.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.06.2022 r. pod numerem: 2022/S 105-293629

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content