Znak postępowania ZZP.ZP.411.61.2023
Data zamieszczenia 10.03.2023

Produkcja materiałów i przeprowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjno-promocyjnym na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych, skierowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pośrednio do ich rodziców i opiekunów w ramach kampanii społecznej Planuję Długie Życie (PDŻ).; znak sprawy: ZZP.ZP.411.61.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10/03/2023 r. pod numerem: 2023/S 050-143242

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34336/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content