Znak postępowania ZZP.ZP.411.27.2022
Data zamieszczenia 08.04.2022

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu podawanego w automatycznych wstrzykiwaczach (penach): wkłady (fiolka/ampułka) poniżej (<7 mg) oraz wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe (≥7 mg); ZZP.ZP.411.27.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.04.2022 r. pod numerem: 2022/S 070-183259

Przekierowanie na  e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/57264/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content