Znak postępowania ZZP-152/19
Data zamieszczenia 07.08.2019

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu podawanego w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), części: 1-2. ZZP-152/19

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:06/08/2019 r. pod numerem: 2019/S 150-369154

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content