Znak postępowania ZZP-200/18
Data zamieszczenia 21.11.2018

Preparat rekombinowanego, ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), Części 1-2, postępowanie znak: ZZP-200/18

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 21.11.2018r. : pod numerem: 20018/S 224-512276

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2323/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content