Znak postępowania ZZP-159/17
Data zamieszczenia 28.07.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-159/17 z dnia 28-07-2017
Przedmiot zamówienia: PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO HORMONU WZROSTU DO PODAWANIA W AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZACH (PENACH), CZĘŚCI 1-2
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Marcin Górski, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28.07.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 143-294066
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 2,00 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 227,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 167,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 71,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 144,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 112,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.21
Rozmiar pliku 42,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 76,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content