Znak postępowania ZZP.ZP.411.161.2022
Data zamieszczenia 18.11.2022

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach). Części: 1÷3; Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.161.2022     

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.11.2022 r. pod numerem: 2022/S 223-639494

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/78278/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content