Znak postępowania ZZP.ZP.411.82.2024
Data zamieszczenia 10.06.2024

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) Części: 1÷2; ZZP.ZP.411.82.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2024 r. pod numerem: 341937-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content