Znak postępowania ZZP.ZP.411.08.2024
Data zamieszczenia 24.01.2024

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach)
Części: 1÷2; ZZP.ZP.411.08.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.01.2024 r. pod numerem: 2024/S 017-046649

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content