Znak postępowania ZZP.ZP.411.130.2023
Data zamieszczenia 21.08.2023

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), Części: 1÷2. Znak postępowania: ZZP.ZP.411.130.2023                       

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Kinga Piętowska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.08.2023  r. pod numerem: 2023/S 159-504428.

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content