Znak postępowania ZZP.ZP.411.11.2022
Data zamieszczenia 28.02.2022

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) Części: 1÷2; ZZP.ZP.411.11.2022                  

Osoby prowadzące postępowanie:  Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.02.2022 r. pod numerem: 2022/S 041-105931

Przekierowanie na  e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/53523/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content