Znak postępowania ZZP.ZP.411.42.2023
Data zamieszczenia 24.02.2023

Oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych (gadżetów), na potrzeby realizacji kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej „Planuje długie życie” (PDŻ), na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 w pakiecie: GOSPODARSTWO DOMOWE; Znak postępowania: ZZP.ZP.411.42.2023

Osoby prowadzące postępowanie: , Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.02.2023 r. pod numerem: 2023/S 040-116237

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content