Znak postępowania ZZP.ZP.411.178.2023
Data zamieszczenia 22.11.2023

Oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych (gadżetów), na potrzeby realizacji kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej „Planuje długie życie” (PDŻ), na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030

Osoby prowadzące postępowanie: Kinga Piętowska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.11.2023 r. pod numerem: 2023/S 225-709194

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content