Znak postępowania ZZP-50/19
Data zamieszczenia 28.03.2019

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie akcji promującej honorowe krwiodawstwo – „Event w kinie”

Dane kontaktowe: Jacek Stępień
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28/03/2019 : pod numerem: 2019/S 062-144224

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content