Znak postępowania ZZP-138/21
Data zamieszczenia 17.09.2021

Opracowanie modeli telemedycznych w dziedzinach: położnictwo, opieka paliatywna w ramach projektu  pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. części: 1÷2; postępowanie znak: 138/21

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 17.09.2021 r. pod numerem: 2021/S 181-470025

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/39417/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content