Znak postępowania ZZP-33/21
Data zamieszczenia 23.03.2021

Opracowanie modeli telemedycznych w dziedzinach: położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna w ramach projektu pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Części:1-3; Znak postępowania: ZZP-33/21

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23/03/2021 r. pod numerem: 2021/S 057-144314

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/24974/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content