Znak postępowania ZZP.ZP.412.06.2022
Data zamieszczenia 21.09.2022

Opracowanie i przeprowadzenie badania społecznego w zakresie aspektów marketingowo-logistycznej obsługi dawców oraz przygotowanie raportu końcowego z tego badania.; znak postępowania: ZZP.ZP.412.06.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Anna Siedlecka-Przybyszewska.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 21/09/2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00358683

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/71382/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content