Znak postępowania ZZP.ZP.411.153.2023
Data zamieszczenia 10.10.2023

Odczynniki do identyfikacji i oceny ilościowej limfocytów CD3/CD4 oraz CD3/CD8 metodą immunofluorescencji przy użyciu cytometru przepływowego BD FACS Calibur z dostawą do magazynu depozytowego. Postępowanie znak ZZP.ZP.411.153.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.10.2023 r. pod numerem: 2023/S 195-609789

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content