Znak postępowania ZZP-190/17
Data zamieszczenia 09.10.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-190/17 z dnia 10-10-2017
Przedmiot zamówienia: Leki antyretrowirusowe z dostawa do magazynu depozytowego, Części 1÷35
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 07/10/2017 r., 2017/S 193-395550
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 641,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 219,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 72,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 124,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 260,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 178,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 420,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.30
Rozmiar pliku 901,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.08
Rozmiar pliku 835,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 76,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Unieważnienie części 15,16 postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16 12:54:27
Rozmiar pliku 58,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania części 1-14 (włącznie), 17, 20, 22-29 (włącznie), 30,31,34,35

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.23 12:57:56
Rozmiar pliku 77,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania części 18,19,21,32,33

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.29 12:32:27
Rozmiar pliku 81,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content