Znak postępowania ZZP-135/19
Data zamieszczenia 12.06.2019

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji

Osoba prowadząca postępowanie – Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:  12.06.2019 r. pod numerem: 2019/S 111-271556

Przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content