Znak postępowania ZZP-128/19
Data zamieszczenia 28.05.2019

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji.

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28.05.2019 r. pod numerem: 2019/S 102-246422

Przekierowanie na e-platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content